Kontakt

Katarzyna Marcinkowska
kierownik projektu

katarzyna.marcinkowska@grodzisk.pl

Ewa Potocka
koordynator działań informacyjno-promocyjnych 

ewa.potocka@grodzisk.pl

Magdalena Okrasa
koordynator do sprawozdawczości i rozliczenia projektu

magdalena.okrasa@grodzisk.pl 

Hanna Chodakowska
księgowa projektu

hanna.chodakowska@grodzisk.pl 

TOP